8 Nëntor, 2020

Fillor-Viti I-Gr.1
SHKARKO

5 Nëntor, 2020

Arsimi parashkollor-Viti i IV – Gr.2
SHKARKO

5 Nëntor, 2020

Arsimi parashkollor-Viti i IV – Gr.1
SHKARKO

2 Nëntor, 2020

14 – Parafillor-Viti3-Gr2
SHKARKO

2 Nëntor, 2020

13 – Parafillor-Viti3-Gr1
SHKARKO

2 Nëntor, 2020

12 – Parafillor-Viti2-Gr2
SHKARKO

2 Nëntor, 2020

11 – Parafillor-Viti2-Gr1
SHKARKO

2 Nëntor, 2020

10 – Parafillor-Viti1-Gr2
SHKARKO

2 Nëntor, 2020

9 – Parafillor-Viti1-Gr1
SHKARKO

2 Nëntor, 2020

8 – Fillor-Viti4-Gr2
SHKARKO

2 Nëntor, 2020

7 – Fillor-Viti4-Gr1
SHKARKO

2 Nëntor, 2020

6 – Fillor-Viti3-Gr2
SHKARKO