12 Shkurt, 2021

Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Ass. Dr. Shpresë Qamili; (Afati i Janarit, 2021)
SHKARKO

12 Shkurt, 2021

Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Ass. Dr. Shpresë Qamili; (Afati i Janarit, 2021)
SHKARKO

8 Korrik, 2020

Lënda: Gjeometria elementare, Prof. Musa Ajeti; (Afati i Qershorit 2020)
SHKARKO