Njoftim për konsultime në lëndët nga fusha ekonomike në Fakultetin Juridik

27 Qershor, 2024

Njoftohën studentët e Fakultetit Juridik të UKZ- Gjilan, se ditën e mërkure, datë 03 Korrik 2024, duke filluar në ora 12:00, do të mbahën konsultimet me ata studentë të cilët kanë hyrë në provime tek profesori i fushës Ekonomike në Fakultetin Juridik.

Qëllimi për të interesuarit: Konsultime do të mbahen lidhur me afatin e provimeve për muajin Qershor apo edhe ndonjë kërkesë specifike, shtesë.

Pedagogu:

Prof.Asoc.Dr.Fadil OSMANI