Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

13 Maj, 2024
Lajmërohën studentët e vitit të katërt, moduli kushtetues-administrativ, se kollokviumi i dytë në lëndët: E drejtë kushtetuese pozitive dhe e drejtë administrative (pjesa e posaçme) do të mbahet ditën e shtunë, datë 18 Maj 2024, ora 11, përkatësisht 13. Me shumë respekt dhe konsideratë për studentët e modulit përkatës!
 Pedagogu juaj:

 

Prof.Asoc.Dr. Fejzulla Berisha