Njoftim për regjistrimin e lëndëve të semestrit veror në nivelin bachelor dhe master për vitin akademik 2023/2024
28 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Njoftim nga lënda “E Drejtë Kushtetuese Pozitive”
22 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e semestrit veror të vitit akademik 2023/2024
16 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Njoftim për studentët e interesuar për transferim nga Universitetet tjera në Fakultetet e Universitetit Publik “Kadri Zeka”
13 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Njoftim nga Lënda: E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut
5 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Vlerësimi i stafit akademik nga studentët për semestrin dimëror 2023/2024
10 Janar, 2024 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në Universitetin Publik “Kadri Zeka” – niveli bachelor dhe master – Afati i Janarit 2023/2024
10 Janar, 2024 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e semestrit dhe të lëndëve për nivelin bachelor dhe master për vitin akademik 2023/2024
10 Janar, 2024 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve të semestrit dimëror në nivelin master për vitin akademik 2023/2024
11 Dhjetor, 2023 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e semestrit dhe të lëndëve të semestrit dimëror në nivelin bachelor për vitin akademik 2023/2024
6 Dhjetor, 2023 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha
21 Nëntor, 2023 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Dukagjin Leka
20 Nëntor, 2023 MË SHUMË