Njoftim për regjistrimin e semestrit dimëror në nivelin bachelor për vitin akademik 2023/2024
20 Nëntor, 2023 MË SHUMË
Informatë për hapjen e email adresave zyrtare për studentët e UKZ-së
15 Nëntor, 2023 MË SHUMË
Njoftim për tërheqjen e ID – kartelave në nivelin master
15 Nëntor, 2023 MË SHUMË
Vendimi për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2022/2023
13 Nëntor, 2023 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor dhe master – Afati i Nëntorit 2022/2023
10 Nëntor, 2023 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve të semestrit dimëror në nivelin master për vitin akademik 2023/2024
10 Nëntor, 2023 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e semestrit dimëror të vitit akademik 2023/2024
10 Nëntor, 2023 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Master të pranuar në vitin akademik 2023/2024
30 Tetor, 2023 MË SHUMË
Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues, Afati plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Master për vitin akademik 2023/2024
30 Tetor, 2023 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues, Afati plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Master për vitin akademik 2023/2024
24 Tetor, 2023 MË SHUMË
Informim për bursë komunale – Gjilan
20 Tetor, 2023 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve të semestrit dimëror në nivelin bachelor për vitin akademik 2023/2024
18 Tetor, 2023 MË SHUMË