Njoftim për regjistrimin e semestrit veror të vitit akademik 2023/2024

16 Shkurt, 2024

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor dhe Master se afati për regjistrimin e semestrit veror, për vitin akademik 2023/2024 do të jetë i hapur nga data 16.02.2024 deri më 29.02.2024.

Në bazë të udhëzimit të MASHTI UA 09/2021 studentët që regjistrojnë semestrin për herë të parë janë të liruar nga pagesa dhe nuk duhet të paraqiten fizikisht për regjistrim të semestrit. Semestri për këta student do të regjistrohet në mënyrë automatike dhe do të njoftohen edhe përmes email adresës zyrtare të tyre.

Studentët që regjistrojnë semestrin për herë të dytë e më shumë duhet të bëjnë pagesën dhe duhet ta dorëzojnë fizikisht në zyret e shërbimit të studentëve.

ua-pagesa

Ju informojmë se afati për regjistrim të lëndëve është i mbyllur. Në momentin që hapet afati, do të njoftoheni përmes ueb faqes të Universitetit.

Suksese të gjithë studentëve!