4 Tetor, 2021

Lënda: Sistemi Gjyqësor dhe profesionet e lira në RKS, Prof. Flamur Hyseni; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO

2 Tetor, 2021

Lënda: Organizatat Ndërkombëtare, Prof. Ass. Dr. Selim Daku; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO

2 Tetor, 2021

Lënda: E drejta e unionit evropian, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO

2 Tetor, 2021

Lënda: Mjekësia ligjore, Prof. Fatmire Krasniqi; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO

2 Tetor, 2021

Lënda: Krimet Kibernetike , Prof. Fatmire Krasniqi; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO

2 Tetor, 2021

Lënda:Shkathtësitë e praktikës gjyqësore , Prof. Fatmire Krasniqi; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO

1 Tetor, 2021

Lënda:E drejta e punës , Prof. Liridon Dalipi; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO

27 Shtator, 2021

Lënda:Gjuhë Gjermane II , Prof. Lulzim Ramiqi; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO

16 Shtator, 2021

Lënda: Klinika juridike penale; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO

13 Shtator, 2021

Lënda: E drejta penale, Prof. Fejzulla Hasani; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO

13 Shtator, 2021

Lënda: E drejta e procedures penale, Prof. Fejzulla Hasani; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO

12 Shtator, 2021

Lënda: Gjuhe Gjermane I, Prof. Lulzim Ramiqi; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO