5 Prill, 2022

Lënda: E Drejta Kushtetuese Pozitive, Prof. Fejzulla Berisha; (Rezultatet e kollokoviumit I – 2022)
SHKARKO

26 Janar, 2022

Lënda: Gjuhë Gjermane , Prof. Lulzim Ramiqi; (Afati i Janarit 2022)
SHKARKO

13 Janar, 2022

Lënda: Gjuhë Gjermane I, Prof. Lulzim Ramiqi; (Rez. e Kolokviumit II)
SHKARKO

12 Janar, 2022

Lënda: Teoria dhe Praktika Parlamentare, Prof. Fejzulla Berisha; (Rez. e Kolokviumit II)
SHKARKO

20 Dhjetor, 2021

Lënda: Gjuhë Gjermane I, Prof. Lulzim Ramiqi; (Rez. e Kolokviumit I)
SHKARKO

5 Dhjetor, 2021

Lënda: Teoria dhe Praktika Parlamentare, Prof. Fejzulla Berisha; (Rez. e Kolokviumit I)
SHKARKO

14 Nëntor, 2021

Lënda: E drejta penale,Klinika dhe Sis. kibernetike, Prof. Fejzulla Hasani; (Afati i Nëntorit, 2020/21)
SHKARKO

14 Nëntor, 2021

Lënda: Sis. Gj. RKS, Prof. Flamur Hyseni; (Afati i Nëntorit, 2020/21)
SHKARKO

11 Tetor, 2021

Lënda: Komunikimi Masiv, e drejta dhe politikat, Prof. Ass. Dr. Selim Daku; (Afati i Shtatorit, 2021)
SHKARKO

9 Tetor, 2021

Lënda: Politika Kriminale , Prof. Fatmire Krasniqi; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO

5 Tetor, 2021

Lënda: Hyrje në Marrdhëniet Ndërkombëtare, Prof. Ass. Dr. Selim Daku; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO

5 Tetor, 2021

Lënda: E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut;, Prof. Ass. Dr. Selim Daku; (Afati i Shtatorit 2021)
SHKARKO