22 Nëntor, 2017

Lënda: E Drejta Biznesore, E Drejta Nderkombetare Biznesore, Etika Ne Biznes ; Prof. Mazllum Baraliu (Afati i Nëntorit)
SHKARKO

21 Nëntor, 2017

Lënda: Metodologjia e shkrimit ligjor; Prof. Flamur Hyseni (Afati i Nëntorit)
SHKARKO

21 Nëntor, 2017

Lënda: Retorika dhe shprehjet juridike; Prof. Flamur Hyseni (Afati i Nëntorit)
SHKARKO

21 Nëntor, 2017

Lënda: Administrimi lokal; Prof. Flamur Hyseni (Afati i Nëntorit)
SHKARKO

20 Nëntor, 2017

Lënda: Politika Ekonomike ; Prof. Refik Kryeziu (Afati i Nëntorit)
SHKARKO

20 Nëntor, 2017

Lënda: E Drejta e Unionit Evropian; Prof. Dukagjin Leka (Afati i Nëntorit)
SHKARKO

20 Nëntor, 2017

Lënda: E drejta Ndërkombëtare Private; Prof. Dukagjin Leka (Afati i Nëntorit)
SHKARKO

20 Nëntor, 2017

Lënda: E drejta Ndërkombëtare Publike; Prof. Dukagjin Leka (Afati i Nëntorit)
SHKARKO

20 Nëntor, 2017

Lënda: Organizatat Ndërkombëtare; Prof. Dukagjin Leka (Afati i Nëntorit)
SHKARKO

20 Nëntor, 2017

Lënda: E DREJTA NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT; Prof. Dukagjin Leka (Afati i Nëntorit)
SHKARKO