8 Dhjetor, 2023

Lënda: E Drejta Kushtetuese, Prof. Fejzulla Berisha (Rezultatet e Kollkviumit të parë)
SHKARKO

18 Maj, 2023

Lënda: E drejtë kushtetuese pozitive ( Rez. Kollokviumit II)
SHKARKO

5 Prill, 2023

Rezultatet ne lëndën: E drejtë kushtetuese pozitive ( Kolokviumi I)
SHKARKO

3 Shkurt, 2023

Rezultatet në lëndën Gjuhë Gjermane II – Afati i Janarit 2023
SHKARKO

10 Nëntor, 2022

Rezultatet ne lëndën: Gjuhë Gjermane I dhe Gjuhë Gjermane II
SHKARKO

16 Shtator, 2022

Lënda: Gjuhë Gjermane I & II, Prof. Lulzim Ramiqi; (Afati i Shtatorit)
SHKARKO

26 Maj, 2022

Lënda: Gjuhë Gjermane II, Prof. Lulzim Ramiqi; (Rezultatet perfundimtare te kolokviumit II)
SHKARKO

23 Maj, 2022

Lënda: Gjuhë Gjermane II, Prof. Lulzim Ramiqi; (Rezultatet e Kollokviumit II)
SHKARKO

17 Maj, 2022

Lënda: E Drejta Kushtetuese Pozitive, Prof. Fejzulla Berisha; (Rezultatet e Kollokviumit II)
SHKARKO

17 Maj, 2022

Lënda: Gjyqesia Kushtetuese, Prof. Fejzulla Berisha; (Rezultatet e Kollokviumit II)
SHKARKO

25 Prill, 2022

Lënda: Gjuhë Gjermane I , Prof. Lulzim Ramiqi; (Afati i Prillit 2022)
SHKARKO

5 Prill, 2022

Lënda: Gjyqesia kushtetuese, Prof. Fejzulla Berisha; (Rezultatet e kollokoviumit I – 2022)
SHKARKO