Prodekane e Shkencave Kompjuterike

[email protected]

Femer

Hyrja B, Kati III-të, Zyra nr.2

Prof.Ass.Dr. Afërdita Ibrahimi

Prof.Ass_.Dr_.AferditaIbrahimi_ACV

Shkarko