Thirrje për Aplikime për Akademinë Politike të Friedrich-Ebert-Stiftung 2018

14 Mars, 2018

Akademia Politike e Friedrich-Ebert-Stiftung kombinon edukimin politik dhe trajnimin praktik në shumëllojshmëri disiplina. Qëllimi i tij është të edukojë dhe trajnojë individët me ide progresive dhe të bazohet në një vizion progresiv vlerave të tilla si liria, drejtësia sociale dhe solidariteti, barazia dhe antidiskriminim.

Programi i cili është projektuar për të ofruar njohuri teorike dhe aftësi praktike synon të mundësojë aktiv, të ndritshëm dhe të rinj vizionarë për të rritur njohuritë e tyre dhe për të fituar aftësi të reja për t’u mundësuar atyre që të merren në mënyrë aktive sociale dhe politike që janë shqetësuese për të gjithë shoqërinë në Kosovë.

Prandaj, Friedrich-Ebert-Stiftung organizon një akademi verore në periudhën prej 24.05.2018 deri më 02.06.2018.

 

Aplikacionet duhet të dorëzohen jo më vonë se data 23.03.2018, ne e-mail adresen: [email protected]

Për më shumë informata shih më poshtë:

http://www.fes-prishtina.org/wb/media/2018/v-180205-call-applications.pdf

call-applications