Rezultatet Preliminare të provimit pranues, Afati i dytë plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Master për vitin akademik 2020/2021

17 Nëntor, 2020

Rezultatet Preliminare (mund të ndryshojnë pas shqyrtimit të ankesave) të provimit pranues në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i dytë pranues për vitin akademik 2020/2021

E drejta e ankesës së kandidatëve të pa pranuar mund të bëhet më 16.11.2020 dhe 17.11.2020 deri në ora 15:30.

Ankesa bëhet duke klikuar Këtu dhe duke klikuar butonin “Parashtro ankesën/ Raporti ankesës”,  në datat 16.11.2020 dhe 17.11.2020 deri në orën 15:30 për programin E- Qeverisja, ndërsa për programin Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike ankesa mund të bëhet në datat 17.11.2020 dhe 18.11.2020 deri në orën 14:00

Shqyrtimi i ankesave per programin E-Qeverisja do te behet me dt. 18.11.2020, ora 10:00

Shqyrtimi i ankesave per programin Qeverisja Lokale dhe Shoqeria Demokratike do te behet me dt.19.11.2020, ora 14:00

Raportin e ankesës duhet ta dorëzoni në Shërbimin e Studentëve. Ankesat të cilat nuk bëhen online nuk shqyrtohen nga komisioni i ankesave.

 

Sqarim për Programin: E- Qeverisja

Lista e kandidatëve që nuk janë pranuar edhe pse e kanë kaluar pragun për regjistrim në vitin e parë të studimeve në statusin “Student të Rregullt” për vitin akademik:  2020/2021, janë në listë të pritjes, në rast se MASH lejon plotësimin e kuotave nga kategoritë tjera.

 

Studentë të rinj, suksese në studime!

Rezultatet Preliminare Afati i Dytë - Master E-Qeverisja

Shkarko

Rezultati preliminar Master QLSHD

Shkarko