Njoftim per ndarjen e studenteve per kolokfium ne lenden E drejta biznesore, prof.dr. Mazllum Baraliu

27 Dhjetor, 2017

Njoftohen studentet që i ndjekin ligjeratat në lëndën E drejta biznesore, prof.dr. Mazllum Baraliu që kolokfiumi i pare mbahet me datë 28.12.2017 sipas këtij orari:

 

Drejtimi Menaxhment dhe Informatike

 

Studentet që ju fillon emri me shkronjat:

A, B, Ç, D, E –  nga ora 10:30- Salla A01

Studentet që ju fillon emri me shkronjat:

F, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, T, U,V,XH,Z – nga ora 11: 15- Salla A01

 

 

Drejtimi Marketing

Të gjithë  studentet nga ora 12:00- salla A01

 

 

Vërejtje:

Luten student që të respektojn këtë ndarje pasi që nuk do ju lejohen pjesëmarrja në kolokfium në grupe të tjera.