Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

4 Dhjetor, 2021
Njoftohën studentët  e vitit të parë  të Fakultetit Juridik të UKZ-Gjilan,të cilët i dēgjojnë ligjeratat në lëndën:T dhe P Parlamentare,te Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA,e të cilët Ju kan nënshtruar kollokviumit të I-parë,se ditën e enjte  datë 9 Dhjetor 2021,do të mbahën konsultimet lidhur me rezultatet e kollokviumit përkatës.Po në të njejtën ditë-orar të mbajtjës së ligjeratave, do të paraqitën-mbahën dhe prezantimet!
Suksese dhe Ju priftë e mbara!
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA
Asistent Mr.Lizë REXHEPI