Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

12 Shtator, 2018

Lajmrohën studentet e Fakultetit Juridik,viti i IV-moduli kushtetues-administrativ se provimi ne lendën:E drejtë administrative (pjesa e posaçme),nuk do të mbahët me datën 13.9.2018,dhe i njejti mbahët me datë 25.9.18,ora 9.