OSBE në bashkëpunim me forumin e grave gjyqtare dhe prokurore dhe me UKZ- në organizon diskutimin “Gra të suksesshme në drejtësi dhe qeverisje”

25 Mars, 2019

Të nderuar,

Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), në bashkëpunim me forumin e grave gjyqtare dhe prokurore dhe me Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, organizon:

Panelin diskutiues: “Gra të suksesshme në drejtësi dhe qeverisje: Frymëzim për të rinjtë “ të martën,  më 26 Mars 2019 duke filluar nga ora 9:30 Salla A01.

Ju lutemi gjemi te bashkengjitur ftesën dhe agjendën për këtë ngjarje.

Ftesë 26 Mars GN UNI Alb (1)

Agjenda 26.03.2019 GN UNI_HRC (1)