Zgjatet afati për regjistrimin e lëndëve dhe regjistrimin e semestrit Veror për vitin akademik 2022/2023

31 Maj, 2023

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor dhe Master se afati për regjistrimin e semestrit veror dhe regjitrimin e lëndëve, për vitin akademik 2022/2023 do të jetë i hapur  deri më datë 04.06.2023.