Zgjatet afati për regjistrim të lëndëve në programin master – FSHK

14 Prill, 2023

Njoftohen studentët e nivelit  Master, programi: E-qeverisja dhe SKIA se është vazhduar afati për regjistrimin e lëndëve për semestrin veror, për vitin akademik 2022/2023.

Afati për regjistrim të lëndëve do të jetë i hapur  deri më datë 15.04.2023 ora 23:59.

 

Suksese!