Vendimi për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2022/2023

13 Nëntor, 2023

Komisioni për ndarjen e bursave i Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, në bazë të Vendimit të Keshillit Drejtues me numër të referencës 02/2231 të datës 02.11.2023, dhe vendimeve të Këshillit Drejtues me numër reference 02/2253 të datës 03.11.2022 dhe 02/2305 të datës 10.11.2023 pas shqyrtimit të aplikimeve mori Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2022/2023

Studentët përfitues të bursës se nënshkrimi i kontratave bëhet të mërkuren me datë:15.11.2023 nga ora 10:00 deri ora 16:00, në zyrën e udhëheqësit të shërbimit për student.

Vendim per ndarjen e bursave per vitin Akademik 2022-23

Shkarko