Vendimi i Senatit për vazhdimin e afatit të Konkursit për Master në Programin E-Qeverisja

24 Tetor, 2017

Në mbledhjen e XVIII-të të rradhes të mbajtur me datën 23.10.2017, Senati i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan mori Vendim për vazhdimin e afatit të Konkursit për Master në Programin E-Qeverisja.

Konkursi mbetet i hapur për aplikim deri më datën 27.10.2017.

Senati poashtu vendosi që mund të aplikojnë edhe kandidatët të cilët nuk e kanë notën mesatare mbi 7.5

Për datën e mbajtjes së provimit pranues do të informoheni me kohë përmes web-faqes së universitetit.

Vendimi i Senatit

Shkarko