Vendim për anulimin e Konkursit për punë praktike për studentët e UKZ-së

10 Janar, 2018

Vendim për anulimin e Konkursit për punë praktike për studentët e UKZ-së.

Për hapat e mëtejmë të këtij Konkursi do të informoheni ditët në vijim përmes ueb faqes së Universitetit.

Vendim per anulimin e konkursit

Shkarko