Vendim i komisionit qendror të pranimit të studentëve të rinjë në vitin akademik 2019/2020

31 Korrik, 2019

Vendim i komisionit qendror për zgjidhjen e ankesave në shkallë të dytë, per afatin e pare, te pranimit te studenteve te rinje ne vitin akademik 2019/2020.

Vendim i Komisionit Qendror per Zgjidhjen e Ankesave ne Shkalle te dyte

Shkarko