Vendim i Komisionit Qëndror për zgjedhjen e ankesave në shkallën e dytë

15 Tetor, 2020

Vendim i Komisionit Qëndror për zgjedhjen e ankesave në shkallën e dytë për afatin e parë të pranimit të studentëve në vitin akademik 2020/2021.

VENDIM i Komisionit për ankesa të kandidatëve