Universiteti i Prishtinës – Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës (PISU) 2019-Thirrje e hapur për studentë

18 Prill, 2019

Ju njoftojmë  për Edicionin e 19-të të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” – Universiteti Ndërkombëtar Veror i Prishtinës (PISU) i cili do të mbahet në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, Republika e Kosovës, më 8-19 korrik, 2019.

Edicioni i 19-të i PISU-së është i hapur për të gjithë studentët dhe do t’i ndihmojë të gjithë pjesëmarrësit të fitojnë nga metodat e reja të ligjërimit dhe të kërkimit, si dhe të shijojnë atmosferën ndërkombëtare. Siç është përcaktuar nga vetë programi tradicional, programi i këtij viti gjithashtu bashkon profesorët dhe ligjëruesit rajonalë dhe ndërkombëtarë për një periudhë prej dy javësh dhe u ofron mundësi studentëve lokalë dhe ndërkombëtarë që të mësojnë dhe ndajnë përvojat e tyre.

Afati i aplikimit për studentët do të jetë i hapur deri më 6 maj 2019. Për më shumë informacion, ju lutemi kontrolloni lidhjen https: //uni-pr.edu/page.aspx?id=1,4,686

Më poshtë mund të gjeni shtatëmbëdhjetë kurse që do të mbahen për edicionin e 19-të:

 1. Qeveria dhe Politika Amerikane
 2. Menaxhimi i Bankës dhe Financave
 3. Efiçienca e energjisë për zhvillim të qëndrueshëm, duke kombinuar garancitë, standardizimin dhe financimin
 4. Thelbin e gjurmëve të qëndrueshmërisë
 5. Ndërveprimi njerëzor-kompjuter, Vizioni kompjuterik, Vizioni robotik
 6. Edukimi gjithëpërfshirës: Strategjitë për të mësuar të gjithë nxënësit në klasë
 7. Teatri indian
 8. Çështjet e Drejtësisë Penale Amerikane
 9. Jazz Piano & Jazz Harmony
 10. Vendosja e Evropës në një botë të globalizuar
 11. Menaxhimi i Operacioneve
 12. Historia jonë – e ardhmja jonë!
 13. Energjia e rinovueshme dhe të ardhme të qëndrueshme të energjisë
 14. Metodat e Kërkimit të Shkencave Sociale
 15. Teoria në Antropologji dhe Arkeologji
 16. Gjeografia e Turizmit
 17. Drejtësia Tranzicionale: Ndërtimi i Shoqërisë Civile në procesin e arritjes së drejtësisë

Ju lutemi, kini kujdes për bursën CEEPUS Kosovo, mund ta shfrytëzoni këtë mundësi dhe të merrni bursë për Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës.