U mbajt takim i radhës në kuadër të projektit STAND

2 Prill, 2024

Dissemination event i radhës në kuadër të projektit STAND u mbajt në Universitetin Fan. S. Noli në Korçë të Shqipërisë.

Universiteti Publik “Kadri Zeka” është pjesë aktive e Projektit STAND të cilin e koordinon Kolegji IBC-M nga Mitrovica, me partnerë të tjerë nga vendi dhe regjioni. Nga objektivat kryesore të projektit STAND është forcimi i autonomive brenda Universiteteve partnere, konzorciumi realizoi prezantime të ndryshme në kuadër të arritjeve të deritanishme si dhe duke prezantuar rezultatet përfundimtare pasi që projekti STAND ka hyrë në fazën përfundimtare të implementimit.

Nga UKZ pjesëmarrës ishin, Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte Prof. Asoc. Dr. Dukagjin Leka, Anëtari i Këshillit Drejtues Prof. Ass. Dr. Selim Daku dhe Zyrtari i Lartë për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Betim Berisha.