U mbajt provimi pranues për studimet Master në vitin akademik 2022-2023

4 Tetor, 2022

Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan ka mbajtur provimin pranues për studentët e rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2022-2023.

Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, në vitin e parë të studimeve MASTER, për vitin akademik 2022/2023, do të regjistrojë 185 studentë të rregullt derisa kanë aplikuar rreth 350 aplikantë në programet: Mësimdhënie në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, Mësimdhënie dhe Kurrikula në Arsimin Fillor, Juridiko-Penal, Sistemet e Kontrollit dhe Inteligjenca Artificiale, si dhe në programin E-Qeverisja.

Shpallja e rezultateve preliminare të provimit pranues do të bëhet, më së voni, deri më 05.10.2022 në ueb-faqen e universitetit.

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund të paraqesin ankesë në shërbimin përkatës 48 nga shpallja e rezultateve preliminare.

Shqyrtimi i ankesave nga komisionet e programeve përkatëse bëhet më 10.10.2022

Rezultatet përfundimtare pas ankesave do të publikohen më 11.10.2022

Regjistrimi i kandidateve të pranuar në studimet Master do të bëhet sipas këtij orari në zyrën e IT-se.

Për programet e Fakultetit te Edukimit, me datë 12.10.2022 nga ora 9.00 -11:00 dhe 13:00-15:00.

Për Fakultetin Juridik, më 12.10.2022 nga ora 9:00-11:00 dhe 13:00-15:00

Për programet e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, më 13.10.2022 nga ora 9:00-11:00 dhe 13:00 – 15:00.

Për informata më të hollësishme, kandidatët mund t’u drejtohen shërbimit të studentëve të Masterit ose ta vizitojnë faqen zyrtare uni-gjilan.net