U mbajt mbledhja e radhës e Konferencës së Rektorëve të Universiteteve Publike të Kosovës

5 Korrik, 2024

Rektori i Universitetit Publik “ Kadri Zeka” në Gjilan Prof. Asoc. Dr. Artan Dërmaku, ka marrur pjesë në mbledhjen e radhës të Konferencës së Rektorëve të Universiteteve Publike të Kosovës, e cila është mbajtur dje në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren

Gjatë këtij takimi të rëndësishëm, rektorët dhe përfaqësuesit e universiteteve publike të Kosovës diskutuan për një sërë çështjesh kyçe që ndikojnë në cilësinë dhe menaxhimin e arsimit të lartë në vend.

Rektorët shqyrtuan procesin aktual të akreditimit të programeve studimore dhe të vetë institucioneve universitare. Ata thanë se ky proces është thelbësor për të siguruar që programet e ofruara nga universitetet publike të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe të përmbushin nevojat e tregut të punës. Diskutimi përfshiu edhe sfidat dhe pengesat që hasen gjatë procesit të akreditimit, si dhe mundësitë për përmirësimin e tij.

Një tjetër temë e rëndësishme e diskutimit ishte konkursi për regjistrimin e studentëve të rinj. Rektorët ndanë përvojat dhe praktikat më të mira nga universitetet e tyre, duke synuar të sigurojnë një proces të drejtë dhe transparent të pranimit të studentëve të rinj. U diskutua për kriteret e pranimit, numrin e vendeve të disponueshme dhe mënyrën e procesit  për të tërhequr studentë cilësorë nga e gjithë Kosova.

Po ashtu, gjatë takimit të rektorëve u diskutua edhe kërkesa e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KSHC) dhe Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) për deklarimin e stafit akademik. Rektorët trajtuan mënyrat për të përmbushur këtë kërkesë dhe për të siguruar që stafi akademik të deklarohet në mënyrë të plotë dhe të saktë, duke kontribuar kështu në transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve të arsimit të lartë.

Ky takim është pjesë e një serie mbledhjesh të rregullta që synojnë përmirësimin e cilësisë së arsimit të lartë publik në Kosovë dhe rritjen e bashkëpunimit mes universiteteve. Përmes këtyre takimeve, rektorët dhe drejtuesit e universiteteve publike shkëmbejnë ide dhe përvoja, duke ndihmuar në ndërtimin e një sistemi të fortë dhe të qëndrueshëm të arsimit të lartë në vend.