Thirrje për Simpoziumin Ndërkombëtar i Gjurmëve Osmane

28 Maj, 2021

“Simpoziumi –II- Ndërkombëtar i Gjurmëve Osmane ”, i cili organizohet nga Qendra e Kërkimit dhe Kërkimit të Studimeve Qytetëruese Osmane e Universitetit të Trakias (OSMER), do të mbahet online në 17-18 Dhjetor 2021 me temën” Ballkani “.

Andaj ftoheni “Simpoziumin Ndërkombëtar i Gjurmëve Osmane ” me qëllim që të zbulohen gjurmët e Perandorisë Osmane në gjeografinë Ballkanike e cila ka pritur civilizimin Osman dhe ka ruajtur rëndësinë e saj gjatë gjithë historisë për shkak të vendndodhjes së saj gjeopolitike dhe gjeostrategjike. Përmes këtij simpoziumi këto gjurmë vijnë nga e kaluara në të sotmen dhe do të përcillen nga sot në të ardhmen.

“Certifikatat e Pjesëmarrjes” të Simpoziumit, i cili do të mbahet online për shkak të kushteve Pandemike Covid-19, do t’u dërgohet pjesëmarrësve përmes postës elektronike në formatin PDF. Simpoziumi plotëson kriteret për profesor të asociuar, emërimin dhe ngritjen në detyrë, dhe është krijuar një bord shkencor shumëkombësh.

Tekstet e plota të punimeve që do të zgjidhen duke vlerësuar nga sistemi i arbitrit të dyfishtë, edicioni dixhital i cili do të përgatitet si një e-libër me ISBN pasi Simpoziumi do t’u dërgohet pjesëmarrësve me email.

SHENIM I RËNDËSISHËM: Punimet e zgjedhura pas simpoziumit do të botohen si artikuj në numrin special të “Gazetës së Studimeve të Qytetërimit Osman” (OSMED), një revistë me referencë dhe ndërkombëtare që kontribuon në studime mbi Historinë Osmane dhe Qytetërimin Osman dhe përfshin kërkime origjinale në fusha e saj. (Në botimin e artikujve, është thelbësore që të merret mendimi i gjyqtarit që do të emërohet nga bordi editorial i revistës përkatëse.

Për informacion të hollësishëm rreth Simpoziumit, mund të vizitoni faqen e internetit: https://osmanliizleri.trakya.edu.tr/