Thirrje për Shkollën Verore Ndërkombëtare të Rinisë, mbahet në Shangai të Kinës

13 Prill, 2018

Lëvizja Ndërkombëtare “Youth Time”  ka hapur thirrjen për Shkollën Verore Ndërkombëtare të Rinisë, që këtë vit, do të mbahet nga 15 deri më 20 korrik në Shangai, Kinë. Të rinjtë nga e gjithë bota janë të mirëpritur të aplikojnë. Thirrja për aplikim është hapur më 1 prill dhe do të mbyllet më 6 maj.

Tema e saj qendrore do të jetë “Revolucioni i Zgjuar: Ndërlidhja ndërmjet Qytetit dhe Shoqërisë”.

Qëndrim Behluli, student i Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, tashmë Ambasador Senior i Organizatës Ndërkombëtare “Youth Time”, tregon për  kriteret e pjesëmarrjes në këtë shkollë.

“Të rinjtë që mes moshës 18 -35 vjeç,  dëshmitë e përgjegjësisë dhe përkushtimit të fortë shoqëror; preferohen të rinj të përfshirë në ndërmarrjet sociale dhe të biznesit, jo-fitimprurëse, aktivistë socialë, artistë, edukatorë, studiues të rinj, studiues dhe studentë; njohja e rrjedhshme e gjuhës angleze është e domosdoshme – gjuha angleze është gjuhë zyrtare e punës në këtë aktivitet. Për të aplikuar, aplikantët duhet të plotësojnë formularin e aplikimit me të cilin do të bashkëngjisin CV-në e tyre dhe një minutë video motivuese”, ka thënë Behluli.

Sipas tij, shpenzimet janë të mbuluara pjesërisht. Programi, aktivitetet joformale, ushqimi dhe akomodimi do të mbulohen nga organizatorët. Pjesëmarrësit janë përgjegjës për shpenzimet e tyre për viza dhe udhëtime. Tarifa e administrimit është 150 euro.

Behluli, më tej sqaron se qëllimi i kësaj shkolle dhe eksperience është që të rinjtë të përshtaten dhe njihen me ndryshimet e shpejta që po ndodhin në botë si: infrastruktura, arsimi dhe bizneset.

“Shkolla Verore Ndërkombëtare synon të diskutojë dhe të shqyrtojë idenë se: në mënyrë që qytetet tona të jenë vërtet të mençura, duhet të fillojmë duke zhvilluar një shoqëri të zgjuar. Shkolla Verore Ndërkombëtare është projektuar për të nxitur udhëheqjen, vlerat njerëzore dhe një ndjenjë të përgjegjësisë sociale. Përmes një kombinimi harmonik të programeve të shkëmbimit arsimor dhe kulturor, pjesëmarrësit do të lënë ndjenjën e ngjarjes të fuqizuar dhe të frymëzuar për të gjeneruar ndryshime pozitive brenda komuniteteve të tyre”, ka deklaruar Behluli.

Në këtë shkollë, një seri konceptesh informative, studime të rasteve dhe seminare shumë interaktive do t’u ndihmojnë pjesëmarrësve që të kuptojnë strategjitë dhe teknologjitë e ndryshme që përdoren në zhvillimin dhe transformimin e qyteteve dhe shoqërive të zgjuara.

Pjesëmarrësit gjithashtu do të inkurajohen të marrin në konsideratë rolet dhe përgjegjësitë e tyre në lidhje me të ardhmen.

Për më shumë info klikoni lidhjet e mëposhtme:

Linku i ueb-faqes së Shkollës Verore: https://youth-time.conrego.com/home

Linku i ueb-faqes së OJQ Youth Time: http://youth-time.org/

Email adresa: [email protected]