Thirrje për Punime Shkencore/KONFERENCA E KATËRT SHKENCORE NDËRKOMBTARE

28 Maj, 2021

Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, organizon Konferencën e Katërt Ndërkombëtare Shkencore me temë: “Të Bërit Biznes në një Ekonomi Post-Pandemike”.

Konferenca do të zhvillohet në Prishtinë nga 14-15 tetor 2021, në mjediset e Fakultetit Ekonomik.

Kjo konferencë synon të sjellë së bashku studiues, profesorë, studentë, profesionistë dhe praktikues për të prezantuar kërkime, diskutuar dhe përmirësuar njohuritë mbi trendet aktuale, sfidat dhe perspektivat për qeveritë, firmat dhe individët në një Botë Post-Pandemike.

Temat e konferencës:

Ø  Përgjigja e qeverisë ndaj krizës ekonomike dhe masat për motin e situatës pandemike. Bashkëpunimi ndërqeveritar dhe sfidat e globalizimit.

Ø  Strategjitë e biznesit për të patur sukses në epokën Post-Pandemike. Menaxhimi i bizneseve në kohë krizash. Rimendimi i Financave, Marketingu, Zinxhirët e Furnizimit, Burimet Njerëzore në një mjedis Post Pandemik.

Ø  E ardhmja e punës pas Covid-19. Karriera dhe aftësi për ekonominë post-pandemike. Punë në distancë dhe Freelancing.

Udhëzimet e konferencës:

Gjuha zyrtare e konferencës është anglishtja. Nuk kërkohet asnjë tarifë regjistrimi. Autorëve u kërkohet të kufizojnë abstraktet e tyre në 250 fjalë dhe punimet e plota në 8000 fjalë (TNR, 12pt, 1.5 ls). Punimet e pranuara do të botohen në botimin e librit të procedurave të konferencës me numrin serik të ISBN.

Data te rendesishme:

  • Afati i dorëzimit abstrakt: 04.06.2021
  • Vendimi mbi pranimin:      25.06.2021
  • Afati i plotë i dorëzimit të letrës:  27.08.2021

* Komente dhe sugjerime nga kolegët

Vlerësuesit (anëtarët e Komitetit Shkencor): 10.09.2021

  • Afati i plotë për dorëzimin e letrës së rishikuar: 01.10.2021

Punimet më të mira do të botohen në revistën Balkan Economy Review. Punimet e miratuara do të botohen në punimet e konferencës me numrin serik të ISBN.

Dorëzimi i punimeve: Punimet duhet të dorëzohen përmes postës elektronike në adresën e mëposhtme të postës elektronike: [email protected]