Thirrje për punë praktike për studentë në BIRN dhe AGK / Internship Vacancy at BIRN and AJK

10 Shkurt, 2020

Të nderuar studentë,

Në kuadër të projektit të financuar nga BE “Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur, hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe në lirinë e shprehjes në Kosovë”, Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) dhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) shpallin thirrjen e dytë për angazhimin e 25 praktikantëve të rinj në fushën e gazetarisë.

Për më shumë informata, klikoni në linkun:  https://birn.eu.com/vacancies/internship-vacancies-at-birn-and-ajk-2/