Thirrje për Konferencën Ndërkombëtare “Roli i teknologjisë në modelimin e shoqërisë” që do të mbahet në UKZ më 11-12 nëntor 2022

11 Nëntor, 2021

Universiteti Publik ‘Kadri Zeka” në Gjilan  do të organizojë më 11-12 nëntor 2022, Konferencën Ndërdisiplinore Ndërkombëtare “Roli i teknologjisë në modelimin e shoqërisë”.

Për këtë është hapur thirrja për pjesëmarrje në Konferencë.

Afati i dërgimit të abstrakteve është 11 shtator 2022;

Afati për sesione të përbashkëta dhe special është 30 korrik 2022.

Të gjithë të interesuarit mund të plotësojnë Formularin e Aplikimit (Abstract Submission Form) të cilin pastaj mund ta dërgoni në Sekretarinë e Konferencës, para datës 6 shtator 2022, në E-mail adresën: [email protected].

Nëse konfirmimi nuk bëhet brenda 10 ditëve, duhet të kontaktoni me sekretarinë e konferencës (me e-mail: [email protected];  me telefon, mediat sociale etj.);

Dërgimin e abstraktit online bëjeni tek varianti anglisht i thirrjes (Call for Papers), duke klikuar në: https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers

Për më shumë infiormata keni thirrjen: Thirrje për pjesëmarrje në Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare – Roli i teknologjisë në modelimin e shoqërisë