THIRRJE PËR APLIKIM NË “TRAJNIM MBI PROGRAMIN PËR EDUKIMIN LIGJOR PËR TË RINJ”

25 Shkurt, 2019

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) fton të gjithë studentët/et e Juridikut nga universitetet publike dhe private të rajonit të Prishtinës, Gjilanit, Prizrenit dhe Mitrovicës që të aplikojnë në trajnimin mbi programin për edukim ligjor për të rinjtë.

Afati i fundit për të dorëzuar aplikacionet është 10 mars 2019.

Trajnimi do të mbahet nga 25-29 mars 2019, nga ora 13:00 – 18:00 në Prishtinë.

Gjeni bashkangjitur linkun e thirrjes per aplikim !
http://yihr-ks.org/thirrje-per-aplikim-ne-trajnim-mbi-programin-per-edukimin-ligjor-per-te-rinj/