Thirrje për aplikim në shkollën doktorale verore të Universitetit të Lubjanës – Fakulteti Ekonomik

13 Shkurt, 2017

Në attachment gjeni thirrjen për aplikim në shkollën doktorale verore të Universitetit të Lubjanës – Fakulteti Ekonomik

Ljubljana Doctoral Summer School 2017

Shkarko