Thirrja për Propozime për Nën-Grante – “Qendra Sociale-Gjilan për mbështetje për ndërmarrjet fillestare sociale

19 Tetor, 2022

Thirrja për Propozime për Nën-Grante – “Qendra Sociale-Gjilan për mbështetje për ndërmarrjet fillestare sociale

Social Hub-Gjilan” është projekti i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i implementuar nga Komuna e Gjilanit në partneritet me OJQ “Balkan Union”.

Kjo Thirrje për Propozime, si pjesë e projektit në fjalë, synon të mbështesë vetëpunësimin dhe të rrisë punësueshmërinë e grupeve të pafavorizuara duke mbështetur financiarisht idetë e tyre novatore dhe kreative përmes krijimit të mundësive të vetëpunësimit për grupet e pafavorizuara, duke mbështetur punësueshmërinë e grupeve të pafavorizuara. , duke ofruar hapësirë pune, mentorim dhe trajnime për start-ups.

 

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve 📅17.11.2022, ora 🕠16:00

Për më shumë shih dokumentin:Thirrja per nengrante