Thirrja e dytë për trajnime në fushën e ICT-së

8 Janar, 2021

Projekti “Përkrahje e BE për Konkurrueshmërinë e Sektorit Kosovar të ICT-së”,  është një projekt i financuar nga BE dhe menagjuar nga Bashkimi Europian Zyra në Kosovë dhe implementohet nga konsorciumi WeGlobal (Itali) në partneritet me European Projects Management (Latvia) dhe Prishtina REA (Kosovë).

Projekti synon të mbështesë konkurrueshmërinë e bizneseve kosovare digjitale dhe tradicionale duke përkrahur rritjen e sektorit Kosovar të ICT-së duke kontribuar në rritje ekonomike dhe krijim të vendeve të reja të punës.

Projekti fokusohet në ofrimin e trainimeve dhe kurseve trainuese falas në ICT, shkathtësitë Digjitale dhe Menagjim Biznesi.

Më ?? ??????? eshte hapur thirrja e dytë për trajnime në fushën e ICT-së në këto module

Java Programming

Cyber Security

Web Development

Aplikimi do të jetë i hapur deri me 22 Janar 2021. Të drejtë aplikimi kanë të rinjtë nga fusha e ICT (siç janë: tё diplomuarit, ndёrmarrёsit e rinj, profesionistё tё tjerё tё cilёt dёshirojnё tё avancojnë shkathtёsitё e tyre digjitale, etj)

Ata që kanë aplikuar në thirrjen e parë dhe nuk janë përzgjedhur për të ndjekur trajnimet mund të aplikojnë prapë në cilindo modul.

Grupi që kanë ndjekur trajnimet në semestrin e parë mund të aplikojnë në thirrjen e dytë, por jo në atë modul që kanë qenë semestrin e parë.

240 të rinj nga e gjithë Kosova do të pranohen në këtë thirrje!

Prandaj ky do të jetë një rast I mire edhe për ju për të zhvilluar dhe avancuar shkathtësitë dhe aftësitë e juaja në fushën e ICT-së.

Në vazhdim ju lutem gjeni linqet për aplikim;

https://www.facebook.com/KosovoICTSupport/photos/a.111752077136121/226346555676672/

https://e.ictkosovo.eu/

https://e.ictkosovo.eu/course/29/java-application-development

https://e.ictkosovo.eu/course/31/cyber-security-training

https://e.ictkosovo.eu/course/33/web-application-development