VAZHDON TË JETË E HAPUR THIRRJA E 3-TË PËR APLIKIME NË KUADËR TË ERASMUS MUNDUS GREEN TECH WB

10 Shkurt, 2017

Vazhdon të jetë e hapur thirrja e 3-të për aplikime në kuadër të Projektit  Erasmus Mundus Green Tech WB

Nëse jeni të interesuar për të aplikuar për mobilitet, duhet të regjistroheni në rrjetin social

www.social-green-tech-wb.webs.uvigo.es  apo kontaktoni në emailin: [email protected]

Për informata shtesë vizitoni ueb faqen

www.green-tech-wb.uvigo.es

Për më shumë informata rreth mënyrës së aplikimit, ju lutem drejtohuni tek zyrtarja për bashkëpunim ndërkombëtar Luljete Berisha, Rektorat.

Thirrja është e hapur deri më 16 Mars 2017