Thirrja e 3-të për aplikime në kuadër të ERASMUS MUNDUS GREEN TECH

9 Dhjetor, 2016

Është hapur thirrja e 3-të për aplikime në kuadër të Projektit  Erasmus Mundus Green Tech

Pozitat valide janë si në vijim:

  • Bachelor
  • Master
  • PostDoktorature
  • Staf akademik/administrativ

Nëse jeni të interesuar për të aplikuar për mobilitet, duhet të regjistroheni në rrjetin social Erasmus Mundus Green Tech- WB Social Network dhe të dërgoni një kërkesë miqësie tek grupi “Applicants”.

Për më shumë informata rreth mënyrës së aplikimit, ju lutem drejtohuni tek zyrtarja për bashkëpunim ndërkombëtar Luljete Berisha, Rektorat.

Thirrja është e hapur deri më 28 Shkurt 2017