Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar do të bëhet të mërkurën , më 26.09.2018

24 Shtator, 2018

Ju njoftojmë se shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar në Fakultetet e Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan,  do të bëhet të mërkurën, më 26.09.2018, në orën 10:00.

Të gjithë ju që keni paraqitur ankesë duhet të jeni prezent gjatë shqyrtimit të saj.

Më poshtë keni sallat e caktuara për shqyrtimin ankesave

FAKULTETI I EDUKIMIT   SALLA    A14

FAKULTETI EKONOMIK   SALLA     B01

FAKULTETI JURIDIK         SALLA     A02

FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE  SALLA  B23