Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar do të bëhet të enjten

20 Shtator, 2017

Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar do të bëhet të enjten

Ju njoftojmë se shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar në Fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan,  do të bëhet të enjten, më 21.9.2017, në orën 10:00.

Të gjithë ju që keni paraqitur ankesë duhet të jeni prezent gjatë shqyrtimit të saj.

Më poshtë keni sallat e caktuara për shqyrtimin ankesave

FAKULTETI I EDUKIMIT   SALLA    A12

FAKULTETI EKONOMIK   SALLA     A21

FAKULTETI JURIDIK         SALLA     A22

FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE  SALLA  A14