Rotary Club në Gjilan ndan 38 bursa për studentët e Universiteteve Publike

24 Tetor, 2016

Një mundësi e mirë edhe për studentët e UKZ-së e sidomos atyre nga shkencat kompjuterike dhe edukimit për të fituar bursë 9- mujore nga 50 Euro në muaj.

Të interesuarit duhet të aplikojnë në Bibliotekën e qytetit “Fan S. Noli” në katin e parë, nga 24.10.2016 deri më 07.11.2014.

Për më shumë, shiko dokumentin.