Konstituohet Këshilli i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Universitetin “Kadri Zeka”

20 Maj, 2019

Është mbajt mbledhja e parë konstituive e Këshillit të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan. Paraprakisht është bërë verifikimi i mandateve për anëtarët e këshillit dhe nënshkrimi i deklaratës etike.

Më pas Ekrem Halimi është zgjedh Kryesues i përkohshëm i Këshillit  të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, derisa është bërë edhe propozimi për dekan të Fakultetit për zgjedhje nga Senati.

Këshilli i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike për Dekan propozoi, Prof. Asoc. Dr. Xhevdet Thaqi.

Kryesuesi kërkoj angazhim nga të gjithë anëtarët e Këshillit duke premtuar se do të jetë një këshill funksional.