Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Programin master Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2019/2020

5 Nëntor, 2019

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë fakultetit përkatës më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave nga fakulteti përkatës më datë 06.10.2019 duke filluar nga ora 14:00

Rezultatet Preliminare te provimit pranues ne QLShD; Viti akademik 2018- 2019

Shkarko