Rezultatet Preliminare të provimit pranues, Afati i parë në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Master për vitin akademik 2022/2023

5 Tetor, 2022

Rezultatet Preliminare (mund të ndryshojnë pas shqyrtimit të ankesave) të provimit pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati i parë pranues për vitin akademik 2022/2023

E drejta e ankesës së kandidatëve të pa pranuar mund të bëhet më dt. 06.10.2022 dhe 07.10.2022 deri në ora 16:00.

Kandidatët e pa pranuar mund të parashtrojnë Ankesë në datat 06.10.2022 dhe 07.10.2022 deri në ora 16:00, duke klikuar: Këtu.

Shqyrtimi i ankesave bëhet me dt. 10.10.2022 si më poshtë:

• Fakulteti i Edukimit – Salla AS/14 , ora 10:00
• Fakulteti Juridik – Salla BS/12, ora 10:00
• Fakulteti i Shkencave Kompjuterike – Salla BS/24, ora 10:00

Raportin e ankesës duhet ta dorëzoni në Shërbimin e Studentëve me dt. 06.10.2022 dhe 07.10.2022. Ankesat të cilat nuk bëhen online nuk shqyrtohen nga komisioni i ankesave.

 

Studentë të rinj, suksese në studime!

Rezultatet Preliminare -Mësimdhënie dhe kurrikula në Arsimin Fillor

Shkarko

Rezultatet Preliminare -Mësimdhënie në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

Shkarko

Rezultatet Preliminare - Juridiko Penal

Shkarko

Rezultatet Preliminare -Sistemet e kontrollit dhe Intelegjenca artificiale

Shkarko

Rezultatet Preliminare - E-Qeverisja

Shkarko