Rezultatet Përfundimtare të Afatit Plotësues të provimit pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” 2019/2020

3 Tetor, 2019

Rezultatet Përfundimtare të Afatit Plotësues të provimit pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati i dytë pranues për vitin akademik 2019/2020

Studentë të rinj, suksese në studime!

 

 

Rezultatet Perfundimtare -Afati Plotesues-Fakulteti i Edukimit-Arsimi Fillor

Shkarko

Rezultatet Perfundimtare -Afati Plotesues-Fakulteti Juridik

Shkarko

Rezultatet Perfundimtare -Afati Plotesues-Fakulteti Ekonomik-BFK

Shkarko

Rezultatet Perfundimtare -Afati Plotesues-Fakulteti Ekonomik-Menaxhment

Shkarko

Rezultatet Perfundimtare -Afati Plotesues-Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Shkarko

Rezultatet Perfundimtare -Afati Plotesues-Fakulteti i Shkencave Aplikative

Shkarko