Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin FSHK,FE dhe FJ, Master E- Qeverisjapër vitin akademik 2020-2021

21 Tetor, 2020

Recenzioni per Angazhime ne E-Qeverisje

Shkarko