Raporti i komisionit për stafin e angazhuar në Fakultetin Ekonomik në vitin akademik 2022/2023

5 Shtator, 2022

Raporti i komisionit për stafin e angazhuar në Fakultetin Ekonomik në vitin akademik 2022-2023

Shkarko