Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 2019/2020 – Fakulteti Ekonomik

26 Shtator, 2019

Raportet e komisionit vleresues_personeli i angazhuar per vitin akademik_2019-20

Shkarko